სერთიფიკატი სპორტსმენების გამოყენებით (ინგლისური)

Მიმდინარე სტატუსი
არ არის დარეგისტრირებული
ფასი
€995

ფასი: €995

კურსის აღწერა

 ფიზიკური მომზადების გამოყენებითი მეთოდიკის სასერტიფიკატო კურსის მიზანია მისცეს სტუდენტს ცოდნა ვარჯიშის მნიშვნელოვან ცვლადებისა და პერიოდიზაციის გეგმების მიკრო-, მეზო- და მაკრო-დონეების შესახებ. კურსი არ არის მიმართული სპორტის რომელიმე კონკრეტულ სახეობაზე და გამოსადეგია როგორც პროფესიონალი ათლეტების, ისე ზოგადი პოპულაციის მწვრთნელობის მსურველებისათვის.

თემები

პროგრამაში განხილული თემები მოიცავს შემდეგს:

·     შესავალი ანატომიასა და ფიზიოლოგიაში

·     ძირითადი ლიფტები წინააღმდეგობის ვარჯიშში

·     შესავალი სიჩქარე, Accel და Decel

·     სიჩქარე - მაქსიმალური სიჩქარე და სისწრაფე

·     გამძლეობის განვითარება

·     ფიტნეს ტესტირება

·     პროგრამის დიზაინი და პერიოდიზაცია

 

სწავლის შედეგები

კურსი მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას, რომელიც მოიცავს თეორიულ ასპექტებს, პრაქტიკულ ქოუჩინგს და პროგრამის მენეჯმენტს.

კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტი გამოავლენს ცოდნას და გააზრებას ძირითადი დაკავშირებული ასპექტებისა და ტრენინგის პრინციპების შესახებ გუნდური და ინდივიდუალური სპორტსმენების განვითარების პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებაში. სტუდენტი ასევე გამოავლენს ცოდნას პრაქტიკული ქოუჩინგის და განვითარების პროგრამის ფარგლებში ტრენინგის სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებაში. ისინი ასევე გამოავლენენ ცოდნას და უნარებს, რომლებიც დაკავშირებულია გუნდის და ინდივიდუალური განვითარების მონიტორინგთან, მართვასთან და განხილვასთან.

გადაახვიეთ ზევით